CESI Logo

Novosti

 • Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja

  08.04.2019

  Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja Kako bi smanjile diskriminaciju u svijetu rada i podržale dugotrajno nezaposlene žene u Gradu Zagrebu i Krapinsko – zagorskoj županiji CESI , LAG Zagorje Sutla i Pučko otvoreno učilište Krapina provoditi će dvogodišnji projekt za dugotrajno nezaposlene žene  i žene koje su na bilo koji način izložene spolnoj diskriminaciji u svijetu rada i procesima zapošljavanja.  Pročitajte više

 • Pozivamo Vladu RH da uputi Prijedlog zakona o sprječavanju i prekidu trudnoće u javnu raspravu

  01.03.2019

  Pozivamo Vladu RH da uputi Prijedlog zakona o sprječavanju i prekidu trudnoće u javnu raspravu CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje i Inicijativa liječnika/liječnica za reguliranje "priziva savjesti" u medicini organizirali su okrugli stol "Zakon o pobačaju za 21. stoljeće Vjerujemo ženama"  28. veljače, u Novinarskom domu kako bi predstavili Prijedlog zakona o sprječavanju i prekidu trudnoće koji je izradila nezavisna grupa stručnjaka/inja koja na nacionalnoj i međunarodnoj razini već godinama radi na pitanjima zaštite i promocije reproduktivnog i seksualnog zdravlja.  Pročitajte više

 • Održana dvodnevna tematska edukacija i partnerski sastanak

  28.02.2019

  Održana dvodnevna tematska edukacija i partnerski sastanak 25., 26. i 27. veljače u Zagrebu je održana dvodnevna tematska edukacija te zadnji dan prvi ovogodišnji partnerski sastanak na kojem je sudjelovalo 10 organizacija civilnog društva iz 13 županija Republike Hrvatske, partneri na programu Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela.  Pročitajte više

Aktualni projekti
Radnica

Radnica

Projekt "Radnica" nastoji suzbiti diskriminaciju žena u svijetu rada, te time potaknuti njihovu emancipaciju. Projekt je nastao kao odgovor na nedovoljnu zaštićenost žena u svijetu rada, gdje konstantno bivaju podvrgnute diskriminatornim praksama poslodavaca i radnog okruženja.

Pročitajte više
Mreže i inicijative
wgnrr.org korekom.org astra.org.pl euromedalex.org eastwestwomen.org see-educoop.net Platforma 112 Inicijativa za obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava Građani/ke glasaju protiv! Crosol! IFE-EFI PLENT