CESI Logo

Značaj roda u stavovima i seksualnom ponašanju adolescenata i adolescentica - izvještaj istraživanja Muškarci, žene i seksualnost

"Značaj roda u stavovima i seksualnom ponašanju adolescenata i adolescentica - izvještaj istraživanja Muškarci, žene i seksualnost" naziv je publiciranog izvještaja o dvogodišnjem istraživanju adolescentske seksualnosti. Istraživanje je provedeno na uzorku od 995 adolescenata/ica u dobi od 16 i 17 godina u četiri grada u RH. Istraživanjem smo željeli ispitati kako vjerovanja o rodnim razlikama koja se obično smatraju "prirodnim" i "normalnim", utječu na norme i očekivanja mladih u seksualnom ponašanju te na koji način ova rodna dimenzija utječe na rizično seksualno ponašanje. Nalazi istraživanja naglašavaju potrebu za uključivanjem rodne perspektive u edukacijske i preventivne programe usmjerene na smanjivanje seksualnih rizika s ciljem unaprijeđenja seksualnog zdravlja i ostvarivanja uspješnih, kvalitetnih i ravnopravnih odnosa među spolovima. Publikacija je namijenjena istraživačkim i obrazovnim institucijama te nevladinim organizacijama. Izvještaj se može downloadati u zip formatu, a dostupan je i na engleskom jeziku.

Značaj roda u stavovima i seksualnom ponašanju adolescenata i adolescentica - izvještaj istraživanja Muškarci, žene i seksualnost