CESI Logo

Sudjelovanje žena u lokalnim izborima 2013. godine na regionalnoj/županijskoj razini

Ova analiza obuhvaća analizu kandidacijskih lista i osvojenih mandata na lokalnim izborima 2013. godine od strane parlamentarnih političkih stranaka (SDP, HDZ, Laburisti, HSS, HNS, IDS, HDSSB i SDSS) u odnosu na 2009. godinu kao i interpretaciju podataka i analizu novih trendova koji su se pojavili na lokalnim izborima 2013. godine. Cilj je ove analize prikazati sudjelovanje žena u izbornom procesu na županijskoj razini.