CESI Logo

Žene OnLine - Osnove interneta

Ovaj priručnik u originalu izdala je AMARC Europska ženska mreža. Hrvatsku verziju u izdanju CESI (2002.) prevela je Ana Naglić, a uredile i prilagodile su ga Marijana Mijat i Sanja Galeković.

Priručnik je namijenjen ženama te prilagođen potrebama rada aktivistica u udrugama. Pruža uvid u osnovna znanja i vještine pri upotrebi korisničkih programa kao što su Internet Explorer, Outlook Express, Eudora, ali i svih usluga koje Internet nudi, a koje koristimo kreirajući ženski aktivizam u virtualnom prostoru. Osim korištenja programa opisane su i konfiguracije "software-a" i "hardware-a" kako bi se nesmetano spojile na Internet. Također tu možete pronaći davatelje Internet usluga, Web stranice ženskih grupa i mnoge druge upute kako dobiti što više informacija i uključiti se u ženski aktivizam "on-line".