CESI Logo

Zastupljenost rodne ravnopravnosti u akcionim planovima za mlade

Analiza nacionalnih i lokalnih strateških dokumenata za mlade je nastala u okviru regionalnog projekta "Mlade žene - agentice pozitivnih promjena", koji realiziraju 3 partnerske organizacije iz regije: Fondacija CURE iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina; CESI -Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje iz Zagreba, Republika Hrvatska i Autonomni ženski centar iz Beograda, Srbija, a financijski podržava UN Women. Istraživanje se sastoji od dvije komponente. Prvi dio je sažeti pregled analiziranih dokumenata koji se odnose na mlade (zakon i nacionalna politika za mlade, kao i lokalni planovi za mlade) s fokusom na rodnu ravnopravnost i aktivno sudjelovanje mladih u društvu, dok se drugi dio analize odnosi na mišljenja i stavove o rodnoj ravnopravnosti i sudjelovanje mladih žena u društvu i procesima odlučivanja.

Zastupljenost rodne ravnopravnosti u akcionim planovima za mlade