CESI Logo

ZA VEZE BEZ NASILJA - Istraživanje i analiza strategija i programa prevencije nasilja u partnerskim vezama mladih

Publikacija ZA VEZE BEZ NASILJA- Istraživanje i analiza strategija i programa prevencije nasilja u partnerskim vezama mladih (CESI 2012.) donosi rezultate istraživanja i analize provedbe nacionalnih politika i strategija, županijskih i gradskih politika/programa djelovanja vezanih uz mlade i rodno uvjetovano nasilje i to na nacionalnom nivou, ali i na nivou 5 županija: Osječko-baranjska, Primorsko-goranska, Međimurska, Istarska županija i Grad Zagreb. Osim analize politika, publikacija sadrži i podatke o prevencijskim programima koje provode srednje škole, organizacije civilnog društva i institucije. Na temelju istraživanja i analize formulirani su zaključci i preporuke koji mogu doprinijeti učinkovitijoj prevenciji nasilja u partnerskim vezama mladih. 

Publikacija je namijenjena donositeljima/cama odluka koji/e imaju mogućnost implementirati preporuke i zaključke ali i različitim akterima kao zagovarački "alat" za unaprjeđenje provođenja politika i programa koje se bave nasiljem u partnerskim vezama mladih.

Uz publikaciju dostupna je i proširena analiza provedbe nacionalnih politika i strategija te županijskih i gradskih politika/programa djelovanja vezanih uz mlade i rodno-uvjetovano nasilje.

Ova je publikacija rezultat rada pet organizacija civilnog društva iz različitih županija: CESI iz Zagreba, ZUM iz Pule, Zora iz Čakovca, Mirovna Grupa Oaza iz Belog Manastira i Potencijal iz Rijeke.

ZA VEZE BEZ NASILJA
Proširena analiza