CESI Logo

Za rad spremne!

Nezaposlenost mladih je problem svjetskih razmjera. Kao  posljedica svjetske ekonomske krize, stopa nezaposlenosti mladih u Hrvatskoj je narasla. U veljači 2014.g.stopa nezaposlenosti mladih u hrvatskoj iznosila je 49%, što Hrvatsku svrstava na nezavidno treće mjesto u Europi po nezaposlenosti mladih do 25 godina. U posebno teškom položaju su mlade žene zbog dvostruke diskriminacije – temeljene na spolu i dobi. Uslijed svega navedenog, naš je cilj ukazati na nužnost rodno osviještenog promatranja prilikom pristupa problemu mladih u svijetu rada i kreiranja politika zapošljavanja mladih. U tom je smislu nužno, unutar javnih politika, a osobito politika zapošljavanja mladih, provoditi mjere koje imaju za cilj suzbiti diskriminaciju žena, osobito mladih žena koje su u dvostrukom riziku. Alat osvještavanja ovog problema te dokidanja podzastupljenosti ove društvene skupine je Garancija za mlade, kao set javnih politika kojima se nastoji smanjiti stopa nezaposlenosti mladih.  Nužno je, u tom kontekstu, provesti široku kampanju educiranja, informiranja i osvještavanja institucija, poslodavaca i javnosti o mogućnostima koje Garancija za mlade nudi. Također, potrebno je raditi i sa samim mladim ženama kako bi ih se potaknulo na aktivnu ulogu u traženju zaposlenja.   

Projektom Za rad spremne, koji će se provoditi godinu dana, kroz set aktivnosti će se doprinijeti podizanju kvalitete života mladih, provedbom edukativnih programa i kroz rad s mladima koji nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja te nisu zaposleni (NEET), te će doprinijeti senzibiliziranju lokalne zajednice. U tom smislu, želimo prikupiti podatke o mladima koji su u zadnje dvije godine izašli iz sustava obrazovanja i vidjeti jesu li se zaposlili, ako jesu na kakve poslove i oblike rada. Te informacije ključne su za kreiranje adekvatnih poruka kampanje kao i za daljnje zagovaračke aktivnosti. Podaci će biti maksimalno rodno segregirani kako bismo dobili uvid u specifičan položaj mladih žena u svijetu rada. Istraživanje će poslužiti kao temelj za kreiranje kampanje za mlade. Provodit ćemo i Klubove za zapošljavanje mladih žena, koji će osnažiti polaznice za aktivno traženje posla te im dati nova znanja i vještine. Kurikulum za rad u Klubovima biti će javno objavljen te će ga se moći i u budućnosti koristiti za rad s tom ciljanom grupom. Informiranjem mladih i lokalne zajednice, putem tribina, javnih akcija, medija i društvenih mreža, povećat će se znanja o mogućnostima i prilikama koje nudi Garancija za mlade. Također, mladi će dobiti osnovna znanja o radničkim pravima i obvezama te ravnopravnosti spolova na radnom mjestu. Istovremeno, mladima će biti dostupno i pravno savjetovanje putem portala Radnica.org. Sve ovo dugoročno doprinosi boljoj informiranosti mladih i njihovoj većoj spremnosti za aktivno sudjelovanje u svijetu rada.

Projekt je financijski podržan od Ministarstva socijalne politike i mladih.