CESI Logo

Tamna strana ljubavi - Priča o Tanji i Mariu

Edukacijska brošura "Tamna strana ljubavi - Priča o Tanji i Mariu", autorica Nataša Bijelić. Brošura je namijenjena adolescentima i adolescenticama i bavi se problemom nasilja u adolescentskim vezama. Da bi bila zanimljivija populaciji kojoj se obraća, pisana je u obliku priče o dvoje srednjoškolaca Tanji i Mariu. Njihova ljubavna veza s vremenom postaje veza u kojoj su prisutni različiti oblici nasilja, od emocionalnog do fizičkog. Ovom brošurom želimo ukazati na problem nasilja u adolescentskim vezama, informirati mlade i pružiti im neke konkretne savjete što činiti u takvim situacijama. Brošuru "Tamna strana ljubavi - Priča o Tanji i Mariu" možete downloadati u zip formatu.

Tamna strana ljubavi - Priča o Tanji i Mariu