CESI Logo

Sudjelovanje mladih u politici grada Zagreba

Izvještaj "Sudjelovanje mladih u politici grada Zagreba" je izrađen u sklopu projekta "Ne budi samo pijun" koji je 2009. godine provodio CESI - Centar za edukaciju savjetovanje i istraživanje, a financijski ga je podržao Grad Zagreb - Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport. U sklopu izvještaja nalazi se analiza političke participacije mladih na lokalnim izborima 2009. godine u gradu Zagrebu te analiza sudjelovanja mladih u tijelima odlučivanja u gradu Zagrebu. Također u izvješaju se nalaze i preporuke za unapređenje političke participacije mladih u gradu Zagrebu.

Sudjelovanje mladih u politici grada Zagreba