CESI Logo

Spol i rod pod povećalom

Priručnik o identitetima, seksualnosti i procesu socijalizacije "Spol i rod pod povećalom" namijenjen je svima koji rade ili žele raditi s mladima na temama spolnosti, odrastanja, rodne ravnopravnosti, stereotipa i predrasuda, spolno uvjetovanog nasilja koristeći interaktivni pristup.

CESI treneri/ce ga koriste kao osnovu za provođenje seminara na teme spola i roda, rodnih identiteta, stereotipa, seksualnosti, moći i nasilja.