CESI Logo

Seksualna i reproduktivna prava mladih

Brošura SEX NA EX - seksualna i reproduktivna prava mladih namijenjena je adolescentima i adolescenticama. Brošura informira i upoznaje mlade sa seksualnim pravima kako bi mogli slobodno i odgovorno živjeti svoju seksualnost. Pravo na informacije, seksualnu edukaciju te pravo na seksualno zadovoljstvo samo su neka od prava o kojima progovara ova brošura

Seksualna i reproduktivna prava mladih