CESI Logo

ROZA - Rodna ravnopravnost u lokalnim zajednicama

Zakon o ravnopravnosti spolova kaže da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni u svim fazama planiranja, donošenja i provedbe neke odluke ili akcije ocjenjivati i vrednovati učinke te odluke ili akcije na položaj žena, odnosno muškaraca, radi postizanja stvarne ravnopravnosti žena i muškaraca. Također, dužni su provoditi programe izobrazbe o ravnopravnosti spolova za svoje djelatnike/ce. Kraće rečeno, trebaju provoditi rodno osviještenu politiku. No, generalno prevladava značajno nerazumijevanje što to zapravo znači i na koji način kreirati rodno osjetljive politike. Iz tog razloga pred vama se nalazi publikacija "ROZA - Rodna ravnopravnost u lokalnim zajednicama" koja pojašnjava temeljne pojmove kreiranja rodno osviještenih politika i proračuna, pojašnjava institucionalne mehanizme za promicanje rodne ravnopravnosti u Hrvatskoj i Europskoj uniji te navodi smjernice za kreiranje rodno osviještenih politika na lokalnoj razini. Ovo je treće dopunjeno izdanje publikacije ROZA – Rodna ravnopravnost u lokalnim zajednicama (2012.) čiji je cilj pokazati smjer i neke osnovne pretpostavke za ostvarenje rodne ravnopravnosti u lokalnim zajednicama.

ROZA - Rodna ravnopravnost u lokalnim zajednicama