CESI Logo

Rodne razlike u plaćama: Nova rješenja za stari problem

U mnogim europskim zemljama pitanje nejednake plaće je i politička agenda  te je stekao određenu važnost u javnosti, u medijima i u istraživačkim diskursima. No, statistike o razlikama u plaćama između muškaraca i žena pokazuju međutim, da još mnogo toga treba biti učinjeno kako bi se omogućilo učinkovito poboljšanje. Stoga je glavni cilj ovog projekta razviti nove, inovativne strategije za rješavanje razlike u plaćama. Projekt će se usredotočiti na ulogu sindikata i drugih relevantnih dionika, kao što su jedinice za ravnopravnost spolova te na mogućnosti za jačanje utjecaja u borbi za jednake plaće muškaraca i žena.

Zemlje sudionice su Austrija, Belgija, Hrvatska, Estonija, Njemačka i Španjolska, kao i predstavnici europskih institucija, uključujući ETUC (Europska konfederacija sindikata). Istraživačice iz svake države će surađivati ​​s predstavnicima sindikata i jedinica za ravnopravnost spolova, te će razraditi analizu stanja u zemlji provedbe projekta kao i sektorsku analizu koja će obuhvatiti sektor financija i osiguranja i sektor zdravstva.

Projekt će obuhvaćati višestruki pristup, uključujući istraživanje, umrežavanje, uzajamno učenje, provedbu inicijativa, aktivnosti podizanja svijesti i strategija širenja utjecaja. Jedan od ključnih elemenata predloženog projekta je teoretska i praktična razmjena znanja između aktivista/kinja, znanstvenika/ca i dionika s ciljem stvaranja novih strategija u sužavanju rodnih razlika u jaza u  plaćama.

Glavni rezultati i aktivnosti projekta su:

  • Detaljna nacionalna izvješća istraživanja o glavnim nalazima pojedinih zemalja i usporedna brošura sa sažetkom  nalaza i preporukama.
  • EU mreža "Gender Wage Watchers" koja će uključiti predstavnike sindikata, jedinice za ravnopravnost spolova, znanstvenike i druge stručnjake, dionike i  organizacije civilnog društva.
  • Tijekom projekta održati će se sastanci partnera, sindikata i institucija kao platforma razmjene i učenja kao i završna konferencija projekta u Brussels -u.
  • Nacionalne i transnacionalne provedbene strategije za borbu protiv rodnih razlika u plaćama će se razraditi i sažeti u nacionalnim i transnacionalnim akcijskim planovima.
  • višejezična stranica i EU web-platforma "Gender Wage Watchers' je ključni alat za širenje informacija, dobivenih analiza, alata za akcije i preporuke za podizanje svijesti. O problemu rodnih razlika u plaćama.
  • medijske kampanje na nacionalnoj i transnacionalnoj razini će olakšati širenje rezultata.

Projekt se provodi u partnerstvu: CESI – Center for Education, Counselling and Research – Croatia, L&R Social Research – Austria, RoSa – Role and Society vzw, Documentation Center, Library and Archives on Equal Opportunities, Feminism and Women's Studies – Belgium The Tavistock Institute for Human Relations- Great Britain, Tomillo Center for Economic Studies – Spain, Branderburg Technical University Cottbus – Germany, Praxis Centre for Policy Studies – Estonia.

Trajanje projekta: listopad 2014. - rujan 2016. 

Projekt je financijski podržan kroz PROGRESS program Europske Unije.