CESI Logo

Provođenje politike jednakih mogućnosti

Tiskana je nova brošura "Provođenje politike jednakih mogućnosti" koja je dio projekta "Provođenje politike jednakih mogućnosti kroz kampanju javnog zagovaranja za ostvarenje ravnopravnosti spolova".

Cilj projekta je stvaranje uvjeta za ostvarenje rodne ravnopravnosti kroz primjenu zakona i time ostvarenje djelotvornosti i transparentnosti sustava.

Brošura se bavi postojećom razinom zaštite prava žena na međunarodnoj razini, standardima zaštite prava žena u EU, te postojećom situacijom u Hrvatskoj. Na kraju se nalaze preporuke s ciljem poticanja promjena te usklađivanje s pravnim sustavom EU, a poseban je naglasak na poboljšanju sudjelovanja žena u tijelima odlučivanja. Brošura je poslana predstavnicima institucija koji su zaduženi za provođenje rodne ravnopravnosti, a svi zainteresirani mogu je dobiti u našem uredu, ili ju možete downloadati u zip formatu.

Provođenje politike jednakih mogućnosti