CESI Logo

Aktivno za ravnopravnost

Cilj projekta "Aktivno za ravnopravnost" je razvoj kompetencija za uspostavu i izgradnju ravnopravnih i kvalitetnih odnosa među mladima te stvaranje nulte tolerancije na nasilje.

Projekt se provodi u partnerstvu sa srednjim školama iz Bjelovara i Kutine i udrugom Hera. Partnerska organizacija Udruga Hera Križevci će provoditi aktivnosti u srednjim školama te, u suradnji s Centrom za socijalnu skrb, organizirati aktivnosti za učenike/ce s teškoćama s ciljem stjecanja znanja, vještina i navika potrebnih za transformaciju sukoba kao preduvjeta za izgradnju kvalitetnih odnosa. Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar će provoditi radionice u školi u cilju osposobljavanja mladih za prepoznavanje nasilja te razvijanja mehanizama suočavanja s nasiljem u vezama. Organizirat će se radionice za roditelje u cilju senzibilizacije za pitanje ravnopravnosti. Učenici/e će osmisliti i provoditi različite akcije (izložba plakata,  performance, forum teatra) te surađivati s Odborom i Povjerenstvom za ravnopravnost spolova  u obilježavanju datuma vezanih uz ljudska prava, rodnu ravnopravnost, toleranciju i nenasilje. Srednja škola Tina Ujevića Kutina će posebno educirati učenike/ce za pružanje informacija i podrške vršnjacima/kinjama. Škola će surađivati s udrugama i Centrom za socijalnu skrb u radu s učenicima neprilagođenog ponašanja te će raditi na informiranju i senzibilizaciji roditelja i provoditi informativnu kampanja kroz obilježavanje dana vezanih uz temu rodne ravnopravnosti i nenasilja.

CESI će provesti trening i osposobiti profesora/ica za provođenje programa podizanja svijesti o rodnoj ravnopravnosti i rad u području prevencije nasilja u partnerskim vezama mladih. Mladima s teškoćama, mladima neprihvatljivog ponašanja te mladima u nasilnim vezama bit će pružena dodatna podrška i osnaživanje kroz individualni i grupni rad. Više od 50 000 mladih će biti  informirano putem web stranice i  kampanje na društvenim mrežama.

Projekt se provodi uz financijsku podršku Ministarstva znanosti, obrazovanje i sporta.