CESI Logo

Pravilnik za postizanje jednakih mogućnosti na radnom mjestu

Izdale smo novu publikaciju, također prvu ovakve vrste u Hrvatskoj, "Pravilnik za postizanje jednakih mogućnosti na radnom mjestu" čija je svrha:

  • uklanjanje diskriminacije na temelju spola
  • pružanje uputa poslodavcima o koracima koje je potrebno poduzeti kako bi se zaposlenicima osiguralo radno okruženje u kojem je isključena diskriminacija na temelju spola
  • promicanje jednakih mogućnosti muškaraca i žena prilikom zapošljavanja i na radnom mjestu

U Pravilniku su putem odredbi navedene upute za poslodavce, sindikate i agencije za zapošljavanje o mjerama koje je potrebno poduzimati u svrhu ostvarivanja jednakih mogućnosti za muškarce i žene na radnom mjestu. Uspjeh bilo koje organizacije povećava se primjenom mjera kojima se potiču jednake mogućnosti pri zapošljavanju i na radnom mjestu.

Pravilnik ujedno pokazuje usku povezanost između jednakih mogućnosti za žene i muškarce i primjera dobre prakse pri zapošljavanju koji su navedeni u "Vodiču za promicanje jednakih mogućnosti žena i muškaraca na radnom mjestu" .

 

Pravilnik za postizanje jednakih mogućnosti na radnom mjestu