CESI Logo

Poticanje ravnopravnosti na hrvatskom tržištu rada

Projekt "Poticanje ravnopravnosti na hrvatskom tržištu rada" provodio je tijekom 2009. i 2010. godine Hrvatski zavod za zapošljavanje u partnerstvu sa CESI, Uredom za ljudska prava, Institutom Ivo Pilar, Selectiom i L&R Social Research u sklopu programa PROGRESS. Opći cilj projekta bio je pridonijeti razvoju i provedbi nacionalne politike suzbijanja diskriminacije na tržištu rada temeljene na spolu, dobi, invaliditetu, religijskoj i etničkoj pripadnosti. U okviru projekta izdane su sljedeće publikacije:

  • Praktični alati za suzbijanje diskriminacije i upravljanje raznolikošću
  • Zbirka primjera dobre prakse
  • Smjernice za suzbijanje diskriminacije i promicanje raznolikosti na hrvatskom tržištu rada

Publikacije možete preuzeti u .pdf formatu u nastavku.

 

Praktični alati za suzbijanje diskriminacije i upravljanje raznolikošću
Smjernice za suzbijanje diskriminacije i promicanje raznolikosti na hrvatskom tržištu rada
Zbirka primjera dobre prakse