CESI Logo

Organizacijske vrijednosti

O CESI

CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje je ženska, feministička, neprofitna udruga osnovana na Međunarodni dan žena – 8. ožujka 1997. godine – kao odgovor na probleme kršenja ljudskih prava, posebice ženskih i manjinskih prava, probleme militarizma, nacionalizma te pada ekonomskog standarda u poslijeratnom periodu. CESI su osnovale aktivistice i članice ženskih i mirovnih inicijativa s dugogodišnjim iskustvom u radu sa ženama koje su preživjele traume rata. Uži tim ima 20 članica, a velik broj suradnica i volontera/ki svojim radom doprinosi razvoju i ostvarenju naših ciljeva.

Misija

CESI je feministička organizacija koja se zalaže za unaprjeđenje društvenog položaja žena te ostvarenje spolne i rodne ravnopravnosti, kao i za puno provođenje svih zakona i međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava. Razvoj civilnog društva smatramo važnim preduvjetom razvoja demokratskog društva.

Vizija

Republika Hrvatska  je demokratsko, socijalno pravedno društvo u kojem sve osobe uživaju jednaka prava i imaju jednake mogućnosti za ostvarivanje svojih potencijala te ravnopravno sudjeluju u svim aspektima društvenog, političkog, kulturnog i ekonomskog života. CESI je feministička organizacija koja kroz stručna znanja i vještine potiče usavršavanje, razvoj i osnaživanje svih društvenih aktera za pravedno društvo.

Vrijednosti i principi djelovanja

CESI svoje djelovanje zasniva na radu za opće dobro, a u skladu s vrijednostima feminizma, nenasilja, ravnopravnosti, tolerancije, uvažavanja različitosti, solidarnosti te jednakih mogućnosti. Društvene promjene koje vode ka pravednijem i odgovornijem društvu te socijalna osjetljivost važne su odrednice za koje se zalažemo u svom djelovanju.

Kao organizacija razvijamo znanje, fleksibilnost i spremnost na suradnju te potičemo na doprinos svake osobe u zajedničkom djelovanju. Konstantno promišljanje feminističke teorije i prakse osobine su koje njegujemo kao pojedinci/ke i kao članovi/ice tima. 

Više online: cesi.hr

FB: CentarCESI

Youtube: Ravnopravnost

Strateški ciljevi za razdoblje 2014-2016

1. CESI u EU

1.1 Pojačati sudjelovanje u projektima na razini Europske unije kroz partnerstvo sa organizacijama iz EU

1.2 Pozicionirati se u vezi tema kojima se bave CESI u mreži za razvojnu suradnju na razini Eepublike Hrvatske, ali i Europske unije

1.3 Sudjelovati u kreiranju prioriteta za financiranje kroz natječaje na nacionalnoj i EU razini

2. CESI I ZAGOVARANJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST I LJUDSKA PRAVA ŽENA

2.1 Biti prisutan na svim razinama političkih rasprava i odlučivanja oko tema/pitanja relevantnih za rad CESI 

2.2 Inzistirati na odgovornost države za preuzimanje obaveza pružanja socijalnih usluga ali istovremeno nastaviti rad CESI s ciljanim skupinama u potrebnim područjima

2.3 Nametnuti temu ljudskih prava u središte rasprava i djelovanja

2.4 Proaktivno pristupati temama seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja žena i mladih