CESI Logo

Obje strane demokracije

Brošura "Obje strane demokracije" izdana je u sklopu projekta Obje strane demokracije koji podupiru Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te Grad Zagreb - Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport. Cilj brošure je stjecanje osnovnih informacija o ljudskim pravima, demokraciji i aktivnom građanstvu, izborima te rodnoj ravnopravnosti. Brošura prikazuje proces razvoja ljudskih prava ravnopravno tretirajući "temeljne" procese i proces razvoja ženskih ljudskih prava. Sadržava osnovne postavke teorije demokracije s naglaskom na ravnopravnom sudjelovanju muškaraca i žena u demokratskim procesima te važnosti aktivne participacije kao nužnog uvjeta za ostvarenje demokracije. Brošura je prvenstveno namijenjena mladima.

Brošuru "Obje strane demokracije" može se downloadati u zip formatu ili nabaviti u CESI u tiskanom formatu.

Obje strane demokracije