CESI Logo
23.07.2018. 13:39:34 [Zabok]

Postavljanje infopultova sa letcima na sudove i Policijsku postaju Zabok

Provedba programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela i suradnja sa institucijama

Stalak za letke na jednom od sudova

Stalak za letke na jednom od sudova

Unatrag nekoliko mjeseci provodila se aktivnost postavljanja stalaka sa letcima po sudovima u Krapinsko - zagorskoj županiji, pa se tako stalak sa letcima može naći na Prekršajnom sudu u Zlataru, Stalnoj službi u Krapini, Prekršajnom sudu u Zlataru, Stalnoj službi u Donjoj Stubici, Prekršajnom sudu u Zlataru, Stalnoj službi u Klanjcu, Prekršajnom sudu u Zlataru, Stalnoj službi u Zaboku te Prekršajnom sudu u Zlataru i Općinskom sudu u Zlataru. Na svim tim sudovima mogu se naći i naši volonteri koji pružaju usluge pratnje u sudnice, na državna odvjetništva i centre za socijalnu skrb.

Akcija je završena stavljanjem infopulta u Policijsku postaju Zabok. 

O programu projekta Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela, čija je nositeljica Ženska soba, a na području Krapinsko - zagorske županije provode ga CESI i SOS Telefon za žene žrtve nasilja te o postavljanju infopultova izvjestila je Televizija Zapad u svojim vijestima 18.07.2018., te je izašao članak u novinama Zagorski list i objava na službenoj web stranici PU Krapinsko zagorske te na web stranici Zagorje.com.