CESI Logo
05.09.2017. 14:19:01

Nova knjiga

Anti-Gender Campaigns in Europe: Mobilising against Equality

Nova knjiga "Anti-Gender Campaigns in Europe: Mobilising against Equality", urednika Romana Kuhara sa Sveučilišta u Ljubljani i Davida Paternotte-a sa Universite Libre de Bruxelles, donosi prikaz situacije u Republici Hrvatskoj autora Amira Hodžića i Aleksandra Štulhofera.

Ovo djelo istražuje kako akademski koncept roda, kada biva "preveden" od strane religijskih organizacija kao što je Katolička crkva, može postati mobilizacijsko sredstvo ali i cilj društvenih pokreta. Knjiga donosi prikaz situacije u jedanaest europskih zemalja, uključujući Rusiju, te predstavlja transnacionalni i komparativni pokušaj boljeg razumijevanja mobilizacija protiv "rodne ideologije" u Europi. Više o knjizi pročitajte ovdje.