CESI Logo
20.04.2017. 11:12:01

Otvorena izložba učeničkih radova

Nasilne veze su bezveze

U prostoru Čitaonice Kustošija u Zagrebu od 18.04 do 9.05. 2017.  postavljena je izložba učeničkih radova na temu prevencije nasilja u partnerskim vezama mladih.

Izložba 'Nasilne veze su bez veze' nastala je kao rezultat suradnje Gimnazije Sisak i CESI. Izloženi radovi nastali su u okviru međunarodnog projekta koji je CESI provodio u Hrvatskoj, a uključuje kampanju informiranja mladih o prepoznavanju kvalitetnih i štetnih veza, te mogućnostima reagiranja i suprotstavljanja nasilju. Autori i autorice radova bili su uključeni u edukaciju u svojim školama o  rodnoj ravnopravnosti, kvalitetnim i ravnopravnim vezama te o nasilju u vezama mladih.

Izložene su i publikacije te tiskani materijali na temu ljudskih prava u izdanju CESI.
 
Autori/ce radova - učenici/ce Gimnazije Sisak:
Jan Basta
Marija Benac
Karlo Jelić
Ana Majnarić
Hana Petrović
Erika Senčar