CESI Logo
14.04.2017. 09:52:40

Studijski posjet

Finska- pozitivan primjer institucionalne borbe protiv diskriminacije

Studijski posjet predstavnika i predstavnica hrvatskih institucija i organizacija civilnog društva finskim institucijama koje se bave suzbijanjem diskriminacije ili su na neki način zadužene za kreiranje antidiskriminacijskih politika održao se od 28. do 31. ožujka 2017. godine. 

Posjet predstavnika/ica Centra za mirovne studije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, Ureda pučke pravobraniteljice, Ministarstva pravosuđa, Hrvatskog zavods za zapošljavanje, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva uprave, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ureda Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Ureda Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Kuće ljudskih prava Zagreb, CESI-Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Ludwig Boltzmann instituta za ljudska prava je održan u sklopu projekta Mjerenje (ne)jednakosti u Hrvatskoj, kojemu je cilj unaprijediti postojeći sustav prikupljanja podataka o nejednakostima u Republici Hrvatskoj te također predviđa i uspostavu široke platforme suradničkih tijela i institucija posredstvom koje bi se podaci koje tijela već prikupljaju, počeli koristiti za 'mjerenje nejednakosti'.

Više o institucionalnoj borbi protiv diskriminacije u Finskoj pročitajte ovdje