CESI Logo
06.12.2016. 17:12:12

CESI se sastale s Posebnim izvjestiteljem UN-a za pravo na zdravlje

Nema nazad!

Nataša Bijelić je 28.11.2016. godine sudjelovala na sastanku sa Specijalnim izvjestiteljem UN-a za pravo na zdravlje te ga upoznala sa situacijom i problemima vezanim uz seksualna i reproduktivna prava i zdravlje. Na sastanku su sudjelovale Marinella Matejčić iz udruge PaRiter i Daniela Drandić iz udruge RODA.

Danas je održana tiskovna konferencija na kojoj je Specijalni izvjestitelj  g. Puras izrazio svoju zabrinutost zbog regresivnih mjera kojima se ometa pristup sigurnom pobačaju i kontracepciji, podriva sveobuhvatni seksualni odgoj prikladan dobi i daje prednost pravima obitelji na uštrb prava žena i prava djece.  "Prava na seksualno i reproduktivno zdravlje su ljudska prava te stoga regresivne mjere kojima se ometa njihovo poštivanje predstavljaju kršenja ljudskih prava prema međunarodnim propisima", rekao je g. Pūras.
U svojoj izjavi na temu seksualnih i repriduktivnih prava naglašava: 
"Drago mi je bilo čuti najavu Premijera, nedugo prije moje posjete, o namjeri Hrvatske da ratificira Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, koju je Hrvatska potpisala u siječnju 2013. godine. Nadam se da će se ta ratifikacija uskoro i ostvariti.

No obeshrabrilo me je kada sam doznao kako su neki donositelji politika u svojim odlukama podložni utjecaju sve većeg broja organizacija povezanih sa Crkvom koje se protive ustaljenim instrumentima i mehanizmima promicanja i zaštite seksualnih i reproduktivnih prava žena.

Ne samo da su prošlogodišnje preporuke Odbora za provedbu Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena primjenjive i danas, već se čini da je došlo do novih pokušaja provođenja regresivnih mjera uključujući i nedavno uvođenje nove definicije braka u Ustav te skoro donošenje odluke Ustavnog suda o ustavnosti Zakona o pobačaju iz 1978. godine.

Provedba ovog Zakona već je suočena s nekim izazovima poput uskraćivanja pobačaja nekih bolnica na osnovu prigovora savjesti. Povrh toga, korištenje, dostupnost i pristupačnost suvremene kontracepcije i reproduktivnih usluga ostaju na niskoj razini i ne pokriva ih Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Također sam saznao o preostalim izazovima u svezi skloništa i savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja, uključujući nedostatak njihovog sustavnog i odgovarajućeg financiranja. Potrebne su pravne reforme kako bi se učinkovito zaštitile žene od obiteljskog nasilja te odgovorilo na izazove u provedbi odredbi Kaznenog zakona o zločinu iz mržnje u svezi nasilja nad članovima LGBT zajednice.

S druge strane, iako je seksualni odgoj uveden u školama, provodi se kroz nedovoljan broj sati godišnje za ovako važnu temu, te također provedba tog modula ovisi o pojedinim učiteljima koji često to odbijaju na osnovu pogrešnih argumenata koji posljedično sprječavaju djecu i adolescente u donošenju informiranih odluka o svojoj seksualnosti i u usvajanju zdravih seksualnih ponašanja.

Želio bih naglasiti da su prava na seksualno i reproduktivno zdravlje ljudska prava, stoga regresivne mjere kojima se ometa pristup sigurnom pobačaju i kontracepciji, te podriva seksualni odgoj prikladan dobi, mogu rezultirati kršenjima ljudskih prava. Prava na seksualno i reproduktivno zdravlje također govore da se prednost treba dati pravima žena i pravima djece u odnosu na prava obitelji.

 Apeliram na sve dionike u Hrvatskoj da se kritički postave spram napada na univerzalna načela ljudskih prava temeljenim na "teorijama zavjere", koji su pogubni za sva prava ljudi u Hrvatskoj, uključujući i pravo na zdravlje, posebice žena i djece. Apeliram na hrvatske vlasti da slijede univerzalna i regionalna načela i standarde ljudskih prava, koja ako se sustavno provode, daju čvrstu osnovu za ostvarenje prava na zdravlje i drugih prava."