CESI Logo
01.12.2016. 11:49:32

Otvorena platforma Forum za jednakost

Spotovi o (ne)jednakosti

Otvorena platforma Forum za jednakost izradila je 28 jednominutnih spotova o (ne)jednakosti. Spotove je za Forum producirala udruga Radio mreža, a objavljuju se na suradnim lokalnim radio stanicama. Obrađene teme uključuju: prikaz rezultata ankete o nejednakosti, besplatna pravna pomoć, integracija migranata, socijalno poduzetništvo mladih, prava starijih osoba, nasilje nad ženama, volontiranje mladih, energetsko siromaštvo, itd.

Radio spotovi mogu se poslušati na Facebook stranici Foruma za jednakost.

O Forumu za jednakost:

Forum za jednakost je otvorena platforma organizacija koje javno djeluju da bi doprinijele ostvarenju jednakosti svih građanki i građana Republike Hrvatske.

Organizacije članice Foruma su: Agencija lokalne demokracije Sisak; Centar za civilne inicijative ; Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek; Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć – Vukovar; CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje; DOOR (Društvo za oblikovanje održivog razvoja); Društvo distrofičara Istre; HOMO udruga za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda; Hrvatska mreža protiv siromaštva; Hrvatski pravni centar; Institut za društvena istraživanja u Zagrebu; Lezbijska organizacija Rijeka "LORI"; Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Udruga za promicanje inkluzije.

Vizija Foruma je društvo zasnovano na jednakosti kao temeljnoj vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske.

Ciljevi Foruma su:

-          doprinijeti integriranju vrijednosti jednakosti u javne politike RH;

-          poticati aktivno građanstvo i participaciju  građana u javnim politikama;

-          doprinijeti podizanju političke odgovornosti i transparentnosti tijela javne vlasti.