CESI Logo
24.10.2016. 10:54:58

Pokrenuta kampanja "Drugotna na sav glas!"

Obavještavamo vas kako je pokrenuta kampanja SOLIDARNE - zaklade za ljudska prava i solidarnost pod nazivom "Drugotna na sav glas!"

Potaknuti/e nedavno objavljenim i izrečenim klerikalnim patrijarhalnim koncepcijama roda u Glasu koncila te nazivanjem žena "drugotnom" prvotnom muškarcu, odlučili/e smo reagirati kampanjom naziva "Drugotna na sav glas". Kampanja započinje 24.10. 2016., trajat će nekoliko tjedana i namijenjena je svim osobama, formalnim i neformalnim grupama i organizacijama koje prepoznaju te reagiraju na sistemsko nasilje protiv žena, LGBTIQ osoba kao i svih onih koji se ne uklapaju u patrijarhalnu matricu "prvih " i "drugih", "pravih" i "krivih", "poštovanih" i "prezrenih" te "moralnih" i "nemoralnih" u skladu s fiksiranim definicijama i podjelama moći i uloga u odnosu na iskustvo i obilježja spolnosti te izražavanja rodnog identiteta.

Cilj kampanje je obraniti prava koje su feministkinje kroz stoljeća borbe izborile distribucijom majica i prikupljanjem donacija obogatiti fond za ženske inicijative kojima će sredstva biti podijeljena putem javnog natječaja koji će biti objavljen povodom Dana ljudskih prava 10. prosinca 2016.

U sklopu kampanje izradili smo majice s natpisima Drugotna, Štraca, Neposlušna u tamno rozoj i crnoj varijanti koje poklanjamo osobama koje doniraju sredstva za fond.

Lajkajte, sherajte i pozovite prijatelje na Facebook stranicu Drugotna, jer na taj način možete pridonijeti vidljivosti i dostizanju cilja kampanje.