CESI Logo
04.09.2009. 22:40:51

Ne budi samo pijun!

Edukacija za demokraciju i ljudska prava provodi se kroskurikularno u hrvatskom obrazovnom sustavu i ne ispunjava u potpunosti svoju funkciju zbog preopterećenosti samih programa te je potrebno dopunjavati je kroz dodatne neformalne oblike obrazovanja. Istraživanja pokazuju da je zadovoljstvo srednjoškolaca funkcioniranjem demokracije u RH izrazito slabo (preko 80% nezadovoljno je njenim funkcioniranjem), gotovo 45% ih misli da demokracija možda i nije najbolji oblik vladavine, a skoro 80% ih je malo ili uopće nije zainteresirano za politiku. Dijelom kao rezultat takvih stavova izrazito je mala politička participacija mladih (svega desetak posto mladih je aktivno u organizacijama ili udrugama koje se bave političkim problemima)  te njihovo gotovo zanemarivo sudjelovanje u procesima odlučivanja (svega 2% u nacionalnom parlamentu i 6,3% u tijelima lokalnih vlasti). Ako tome pridodamo naglašenu patrijahalnost društva te značajnu podzastupljenost žena u političkom životu (22% žena u parlamentu i svega  11% žena u tijelima lokalne i područne samouprave), dolazimo do izrazite potrebe da se prilikom edukacije za demokraciju i ljudska prava posebno obrati pažnja na rodne aspekte demokracije i ljudskih prava te posebno potiče mlade žene na participaciju u demokratskom procesu.

U svrhu edukacije mladih za demokraciju i ljudska prava izdale smo edukativnu brošuru "Obje strane demokracije" te provele 4 tribine, 11 radionica i 10 predavanja u Zagrebu, Zaboku, Rijeci, Donjoj Stubici i Vinkovcima. Na radionicama i predavanjima sudjelovalo je 468 mladih. Mladi su radionice ocijenili kao vrlo dobre i odlične, jednako kao i rad trenerica. Mnogi bi željeli znati još više o ljudskim pravima i izborima, a neki su napisali: "Jako mi se sviđa način na koji trenerica raspravlja s nama. Odličan rad i trud.", "Trebalo bi nam više sati i više predavanja o demokraciji. Bilo je jako zanimljivo i korisno. Bilo je i utješno to da netko cijeni i naše mišljenje" i "Ovakve radionice trebaju biti češće".

Na tribinama je sudjelovalo 65 mladih. Tribina "Mlade i aktivne" održana je u Donjoj Stubici u okviru seminara "Mlade žene to mogu", a gošće su bile saborska zastupnica Marija Lugarić, vijećnica u skupštini grada Zagreba Margareta Mađerić i predsjednica Mreže mladih Hrvatske Emina Bužinkić. Održane su dvije tribine pod nazivom "Ne budi samo pijun - izađi na izbore". Jedna tribina se održala u Domu za učenike Maksimir, a gošća je bila Tajana Broz. Druga zagrebačka tribina održala se u Kulturno-informativnom centru, a gosti tribine bili su mladi kandidati/inje političkih stranaka Marija Lugarić (SDP), Dario Hrebak (HSLS), Ivan Tepeš (HSP), Ruža Golomejić (DC) i Mile Grubišić (HNS) dok je uvod dao dr.sc. Berto Šalaj koji je govorio o političkoj participaciji mladih. Tribina "Život i prava rodnih i seksualnih manjina" održana je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava u Rijeci u suradnji s udrugom Lori, a gošće su bile žene umjetnice, znanstvenice i aktivistkinje te je tribina popraćena koncertom LeZbora, Mime Simić i Helene Janečić.

Provedena je i kampanja za čiju provedbu su izrađeni letci i plakati čija je osnovna poruka da mladi mogu i moraju aktivno sudjelovati u političkim procesima. Slogan kampanje bio je "Ne budi samo pijun - izađi na izbore". U provedbi kampanje surađivale smo s udrugama mladih Mraz Zabok, Hum Hum na Sutli, Zefra Pregrada, Mirovna grupa mladih Dunav Vukovar, Kulturni centar mladih Kutina, Zora Čakovec.