CESI Logo
04.09.2009. 22:40:51

STOP diskriminaciji žena na tržištu rada

Prema najnovijim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, od ukupnog broja  nezaposlenih žene čine 61,2  % i ta brojka se ne smanjuje. Kako bi pridonijele povećanju broja zaposlenih žena CESI u partnerstvu sa DOMINMA iz Splita je započela projekt "Stvaranje novih mogućnosti na tržištu rada" koji ima za cilj osnažiti grupu korisnica , dugotrajno nezaposlenih, u stjecanju novih vještina i znanja u pronalaženju posla.

Projektom ćemo osigurati edukacije za korisnice na području Grada Zagreba, Zagrebačke Županije i Splitsko - Dalmatinske županije  o korištenju Interneta , ECDL kompjuterska edukacija, kao i grupe podrške, savjetovanja o osnivanju malog poduzeća ili obrta...

Također izradit ćemo analizu i preporuke dosadašnjih mjera za poticanje zapošljavanja dugo nezaposlenih žena. Projektom ćemo pratiti provedbe mjera iz Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova koje su izrađene u svrhu povećanja i uključivanja većeg broja žena na tržištu rada kao i mehanizme zaštite radnih prava po pitanju diskriminacije na temelju spola.

Projekt je financijski podržala Delegacija Europske komisije u Republici Hrvatskoj u okviru programa PHARE.