CESI Logo
04.09.2009. 22:40:51

SEMINAR KOJI NADAHNJUJE

Komentari poput: "Nakon vašeg seminara osjećam se ispunjeno, bogato, nadahnuto, drugim riječima moćno", "Bilo je stvarno odlično! I to svaki dio: od voditeljica i voditelja, preko tehnika i metode rada do atmosfere u grupi i smještaja", te "Vili Matula je vrhunski glumac" bili su samo neki od komentara sudionika i sudionica seminara KAZALIŠTE održanog u okviru Nacionalne kampanje za prevenciju rodno uvjetovanog nasilja. Seminar je održan početkom studenog 2007. u Donjoj Stubici.

U radu seminara sudjelovalo je 20 osoba, profesora i profesorica iz srednjih škola i učeničkih domova iz Osijeka, Križevaca, Zadra, Karlovca, Ogulina, Krapine, Pregrade, Rijeke, Preloga, Bedekovčine, Pakraca, Metkovića, Đurđevca i Zagreba.

Cilj seminara bio je unapređenje znanja i vještina profesorica/profesora potrebnih za rad s mladima na pitanjima rodno uvjetovanog nasilja, kao i znanja i vještina o načinima i oblicima rada u kreativnoj tehnici kazalište koju će koristiti u daljnjem radu s učenicama i učenicima. Programseminarauključivao je teme kao što su: spolirod; spolni/rodniidentitetiiuloge; rodnasocijalizacija; odnosimoćiudruštvu; stereotipi, seksizam, predrasudeidiskriminacija; rodna (ne)ravnopravnost; rodnouvjetovanonasilje; nasiljeuadolescentskimvezamairad na kreativnoj tehnici kazalište koju je vodio naš poznati glumac Vili Matula. Seminar je od strane sudionika/ica ocijenjen ocjenom 5 (odličan!).