CESI Logo
04.09.2009. 22:40:51

OBRAZOVANJEM DO PREVENCIJE NASILJA

Na konferenciji je prisustvovalo oko 100 predstavnika/ica vladinih i nevladinih organizacija iz BIH, Srbije i Hrvatske koji/e se bave edukacijom i prevencijom rodno uvjetovanog nasilja.

Rad na konferenciji odvijao se kroz panele na teme: institucionalno obrazovanje i postojeći programi; neformalno/alternativno obrazovanje; i dosadašnje uspješne prakse i poteškoće u radu. Na temelju zaključaka svakog pojedinog panela formulirane su i preporuke koje predlažu poboljšanje suradnje vladinog i nevladinog sektora po pitanju rodno uvjetovanog nasilja te izrada zajedničke strategije prevencije nasilja koja bi se provodila u školama; uvođenje edukacije o humanim odnosima među spolovima  te ugradnja rodne perspektive u obrazovni sistem i zakonodavstvo.