CESI Logo
04.09.2009. 22:40:51

Da su barem svi seminari ovakvi

Od 04. do 07. 10. 2007. u Termama Jezerčica, u Donjoj Stubici, održan je edukacijski seminar za srednjoškolske profesorice i profesore, prvi od četiri planiranih kao dio Nacionalne kampanje za prevenciju rodno uvjetovanog nasilja - "Šutnja nije zlato!". U radu seminara sudjelovalo je 13 osoba iz srednjih škola iz Osijeka, Požege, Šibenika, Samobora, Makarske, Belog Manastira, Orahovice, Bjelovara, Čakovca, Zadra i Pakraca.

Cilj seminara bio je unapređenje znanja i vještina profesora i profesorica potrebnih za rad s mladima na pitanjima rodno uvjetovanog nasilja, te znanja i vještina o načinima i oblicima istraživačkog novinarstva, kao kreativne tehnike koju će koristiti u daljnjem radu s učenicama i učenicima.

Program seminara uključivao je sljedeće teme:

  • spol i rod; spolni/rodni identiteti i uloge; rodna socijalizacija
  • moć; odnosi moći u društvu
  • stereotipi, seksizam, predrasude i diskriminacija
  • rodna (ne)ravnopravnost
  • rodno uvjetovano nasilje
  • nasilje u adolescentskim vezama
  • predstavljanje rezultata istraživanja rodno uvjetovanog nasilja u adolescentskim vezama u Republici Hrvatskoj
  • istraživačko novinarstvo
  • predstavljanje aktivnosti Nacionalne kampanje za prevenciju rodno uvjetovanog nasilja "Šutnja nije zlato!"
  • planiranje daljnjih aktivnosti i izrada akcijskih planova

Tijekom seminara, sudionice i sudionici su također upoznate sa CESI programima, aktivnostima i publikacijama, te su im podijeljni priručnici, edukacijske brošure, izvještaji istraživanja, kao i DVD dokumentarni-edukativni film "To je nekako ravnopravno". Sve sudionice i sudionici dobili su potvrde o stručnom usavršavanju od Agencije za odgoj i obrazovanje.

Prema provedenoj pismenoj evaluaciji cjelokupni seminar ocijenjen je srednjom ocjenom 4.9 na skali od 1 do 5, kvaliteta obrađene teme 'Rodno uvjetovano nasilje' srednjom ocjenom 4.8, tema 'Istraživačko novinarstvo' ocjenom 4.9, a tema 'Planiranje daljnjih aktivnosti' ocjenom 4.5. Rad CESI trenera/ica ocijenjen je srednjom ocjenom 4.9, a rad Orlande Obad, voditeljice teme 'Istraživačko novinarstvo' srednjom ocjenom 5.0.