CESI Logo
04.09.2009. 22:40:51

HRVATSKOJ PRITUŽBA RADI SEKSUALNE EDUKACIJE

Grupa organizacija za promociju i zaštitu ljudskih prava predala prvu međunarodnu pritužbu protiv programa seksualne edukacije. Interights, međunarodna organizacija sa konzultativnim statusom pri Vijeću Europe sa sjedištem u Londonu u suradnji sa Centrom za reproduktivna prava iz New Yorka i CESI podnio je kolektivnu pritužbu Europskom odboru za socijalna prava (ECSR- European Commmittee of Social Rights) protiv Republike Hrvatske radi podržavanja i pokušaja da uvede diskriminatoran i znanstveno netočan apstinencijski program seksualne edukacije na štetu drugih postojećih alternativa kao što su programi koji informiraju o kontracepciji. Ove organizacije iznose argumente koji govore u prilog tome da Republika Hrvatska ugrožava zdravlje i živote mladih ljudi kroz neprikladnu i pristranu seksualnu edukaciju, te time krši međunarodnu povelju ljudskih prava, Europsku socijalnu povelju.

Cjelovito priopćenje pročitajte ovdje