CESI Logo
04.09.2009. 22:40:51

PRIČA S LJUDSKIM LICEM

CESI predstavnice/i sudjelovale/i su na trodnevnom seminaru na temu "Odnosi s javnošću" u organizaciji Mediacentra Sarajevo. Seminar je održan u Sarajevu od 17. do 19. 06. 2007. kao jačanje kapaciteta za regionalni projekt prevencije rodno uvjetovanog nasilja kojeg provodimo u partnerstvu sa Autonomnim ženskim centrom iz Beograda, Medicom iz Zenice i CARE International. Teme obuhvaćene seminarom bile su: oglašavanje i medijske kampanje,  razvoj strategije odnosa s javnošću, komunikacijska strategija, kampanje za javno informiranje, i TV intervju. Stručnjaci/kinje Mediacentra potvrdili/e su naše mišljenje kako su mediji uglavnom zainteresirani za senzacije i događaje, a manje za društveno korisne teme i procese. Međutim, pružili/e su nam i korisne informacije kako zainteresirati medije i na najbolji način odaslati poruke o temama kojima se bavimo, poput prevencije rodno uvjetovanog nasilja i zalaganja za ljudska prava. Izgleda da za nevladine organizacije, osim bavljenja društveno korisnim temama, ključni postaju upravo odnosi s javnošću. Medijski najomiljeniji, ali i najefikasniji pristup nekom problemu je "priča s ljudskim licem" koja će pobuditi emocije i time zagarantirati uspješnost. Shvatiti "jezik" i funkcioniranje medija, znači jasnije i uspješnije prenijeti svoju poruku a tome je, vjerujemo, pridonijela i ova edukacija.