CESI Logo
04.09.2009. 22:40:51

USPJEŠNO PROVEDENA YES -Youth Educated Sexually KAMPANJA U ZAGREBU

CESI i ASTRA grupa mladih započele su s kampanjom 1.06.2007. na Međunarodni dan djeteta kada je održana prezentacija kampanje u Europskom domu u Zagrebu. Kampanja je osmišljena od strane ASTRA grupe mladih, a provodit će se na području Centralne i Istočne Europe. Kampanjom se želi podići svijest među mladima o važnosti seksualne edukacije kao temelja za ostvarivanje i poštivanje seksualnog zdravlja i prava mladih. Republika Hrvatska je odabrana kao mjesto pokretanja kampanje upravo s obzirom na situaciju oko uvođenja zdravstvenog/spolnog odgojaiprijedloga GROZD-ovog programa koji zagovara apstinenciju narušavajući time seksualna i reproduktivna prava i zdravlje mladih. ASTRA grupa mladih zagovara seksualna i reproduktivna prava i zdravlje mladih polazeći od pretpostavke da ona predstavljaju osnovna ljudska prava. Pritom ističući kako mladi imaju:

  • pravo na odluku o vlastitom životu i načinu na koji ga žele proživjeti
  • pravo odlučiti da li žele djecu, kada i koliki broj djece
  • pravo na donošenje odluke o započinjanju seksualnog života te na informacije kako ga učiniti sigurnim

Na prezentaciji su govorile predstavnice ASTRA grupe mladih iz Armenije, Makedonije, Rusije, Poljske i Cipra te predstavnik Mreže mladih Hrvatske. Predstavljeni su i rezultati istraživanja ASTRE koji pokazuju da mladima u regiji nedostaje znanje, informacije i edukacija o seksualnosti. Predstavljanju kampanje prisustvovali su saborski zastupnici/e, predstavnici/e državnih i gradskih institucija, nevladinih organizacija, te medija.

U subotu 2.06.2007. održan je ulični događaj u centru Zagreba gdje su volonterke i volonteri ASTRA grupe mladih, Cromsic-a, HUHIV-a i CESI dijelile/i promotivne materijale zajedno s kondomima. Članovi i članice Cirkuskog informacijskog centra su animirali prisutne žongliranjem i svirkom na digiredoo-u. Atmosfera je bila vesela, puno mladih je posjetilo štand, dobilo materijale a neki/e su nam pokazali/e (a neki/e i naučili/e) kako se pravilno stavlja kondom. ASTRA grupa mladih je pripremila i  manifest kojim se zahtijeva od vlada da prepoznaju potrebe mladih i poduzmu korake kako bi osigurale seksualnu edukaciju, naglašavajući pritom kako mladi imaju pravo uživati u sigurnom seksu. U dva dana prikupljeno je nekoliko stotina potpisa.