CESI Logo
04.09.2009. 22:40:51

Istraživanje o jednakim mogućnostima na tržištu rada

U okviru projekta Unapređenje pravnog i institucionalnog okvira rodne jednakosti, provele smo istraživanje o jednakim mogućnostima na tržištu rada u tijelima javnih vlasti i privatnim poduzećima na području grada Zagreba.

Ciljevi istraživanja su utvrditi poštuje li se i u kojoj mjeri Zakon o radu i Zakon o ravnopravnosti spolova u procesu zapošljavanja, uvjeta rada, plaća, edukacije, napredovanja na radu te pokazati individualna iskustva zaposlenika/ca, kroz njihove percepcije o "jednakim mogućnostima" na tržištu rada prvenstveno u odnosu na spol, vlasništvo poduzeća, obrazovanje. Istraživanje je osim u Zagrebu 21. ožujka u Zagrebu predstavljeno u gradovima: Beli Manastir, 23.veljače 2007. - u suradnji s Udruženjem za mir, i ljudska prava "Baranja" ; Rijeka, 6. ožujka 2007. - u suradnji s Odborom za ravnopravnost spolova Primorsko goranske županije ; Split, 26.ožujka 2007. - u suradnji s organizacijom "Domine" i s županijskim Povjerenstvom za ravnopravnost spolova.