CESI Logo
04.09.2009. 22:40:51

Članice CESI-a sudjelovale na LFA seminaru

Članice CESI-a sudjelovale su na LFA (Logical Framework Approach) seminaru u organizaciji Norwegian People's Aid koji se održao u Beogradu od 14. - 17. rujna 2006. godine, a koji je organiziran za partnerske organizacije NPA-a u "Women Can Do It" programu.[ pročitajte više » ]

Povratak na Vrh

Konferencija o seksualnosti mladih i seksualnoj edukaciji u kontekstu prevencije HIV/AIDS-a u Evropi, osobito u centralnoj i istočnoj Evropi

Konferencija "Seksualnost mladih i seksualna edukacija u kontekstu prevencije HIV/AIDS-a u Evropi, osobito u centralnoj i istočnoj Evropi" održana je 8. i 9. rujna 2006. u Varšavi, u organizaciji Ženske mreže za seksualno i reproduktivno zdravlje u centralnoj i istočnoj Evropi (ASTRA) i Poljske federacije za žene i planiranje obitelji. U sklopu prvog radnog dana, koji je bio usredotočen na međunarodni kontekst, Amir Hodžić (CESI) održao je izlaganje "Školska seksualna edukacija - potrebe i prioriteti u zemljama Balkana". [ pročitajte više » ]