CESI Logo
04.09.2009. 22:40:51

U Beogradu održana edukacija peer edukatora/ica "Rodno uvjetovano nasilje"

Od 1. do 4. srpnja 2006. u Beogradu smo održale/i seminar za edukaciju peer eduaktora/ica na temu "Rodno uvjetovano nasilje", a u sklopu projekta "Kreni od sebe" Autonomnog žensko centra. Cilj projekta "Kreni od sebe" je doprinos uspostavljanju efikasnih načina prevencije i zaštite mladih ljudi od rodno uvjetovanog nasilja (u partnerskoj vezi, obitelji i institucijama). U radu seminara sudjelovalo je 20 osoba sa beogradskih fakulteta. Glavni ciljevi seminara bili su podizanje nivoa opće i specifične informiranosti i znanja o temama rodno uvjetovanog nasilja i rodne ravnopravnosti, te razvijanje vještina neophodnih za daljnje izvođenje edukativnih radionica. Te ciljeve smo nastojale/i ostvariti kroz postizanje sljedećih podciljeva:

  • osvještavanje utjecaja šireg društvenog konteksta na formiranje rodnih identiteta i uloga;
  • ukazivanje na povezanost rodno uvjetovanog nasilja i stereotipnih rodnih uloga;
  • informiranje o učestalosti, uzrocima i posljedicama rodno uvjetovanog nasilja;
  • osposobljavanje za rad s mladima na temi rodno uvjetovanog nasilja;
  • poticanje i motiviranje na uključivanje stečenih znanja i vještine u svoj rad;
  • upoznavanje s metodologijom interaktivnog rada;
  • osposobljavanje za korištenje različitih metoda i tehnika.

Program je bio osmišljen kao kombinacija treninga metodologije interaktivnog rada i samog sadržaja seminara, tj. tema rodne ravnopravnosti i rodno uvjetovanog nasilja. U okviru svake tematske cjeline, teorijski dio bio je povezan s iskustvenim vježbama, što je doprinijelo usvajanju vještina i razvijanju svjesnosti o određenom problemu. Koristile/i smo različite metode i aktivnosti koje su nam omogućavale iniciranje iskustava, a ujedno bile i dobri praktični primjeri metodologije interaktivnog učenja.