CESI Logo
04.09.2009. 22:40:51

Nova brošura Provođenje politike jednakih mogućnosti

Tiskana je nova brošura "Provođenje politike jednakih mogućnosti" koja je dio projekta "Provođenje politike jednakih mogućnosti kroz kampanju javnog zagovaranja za ostvarenje ravnopravnosti spolova".Cilj projekta je stvaranje uvjeta za ostvarenje rodne ravnopravnosti kroz primjenu zakona i time ostvarenje djelotvornosti i transparentnosti sustava. Brošura se bavi postojećom razinom zaštite prava žena na međunarodnoj razini... [ više o brošuri " ]