CESI Logo
04.09.2009. 22:40:51

Projekt Unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za ostvarene ravnopravnosti spolova

Započele smo s provođenjem projekta čiji je cilj podizanje svijesti o rodnoj ravnopravnosti i omogućavanje i stvaranje uvjeta za ostvarenje de facto ravnopravnosti spolova kroz učinkovitu primjenu pravnog okvira za ravnopravnost spolova. Projekt se provodi u partnerstvu sa Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Projekt koji traje 20 mjeseci je usmjeren na predstavnike/ce sudstva, odvjetnike/ce, političare/ke, poslodavce kao i javnost općenito. Glavne aktivnosti projekta su organiziranje i provođenje kampanje javnog zagovaranja, izdavanje brošura i publikacija, obrazovanje, monitoriranje i analiza provođenja pravnog okvira i mehanizama za ravnopravnost spolova, te izrada preporuka u cilju poboljšanja i ostvarenja rodne ravnopravnosti, te procesa pridruživanja Europskoj uniji.
[ više o projektu " ]