CESI Logo
04.09.2009. 22:40:51

Konferencija o seksualnosti mladih i seksualnoj edukaciji u kontekstu prevencije HIV/AIDS-a u Evropi, osobito u centralnoj i istočnoj Evropi

Konferencija "Seksualnost mladih i seksualna edukacija u kontekstu prevencije HIV/AIDS-a u Evropi, osobito u centralnoj i istočnoj Evropi" održana je 8. i 9. rujna 2006. u Varšavi, u organizaciji Ženske mreže za seksualno i reproduktivno zdravlje u centralnoj i istočnoj Evropi (ASTRA) i Poljske federacije za žene i planiranje obitelji. U sklopu prvog radnog dana, koji je bio usredotočen na međunarodni kontekst, Amir Hodžić (CESI) održao je izlaganje "Školska seksualna edukacija - potrebe i prioriteti u zemljama Balkana".

Uz službeno predstavljanje istraživačkog Izvještaja grupe mladih ASTRA o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima u centralnoj i istočnoj Evropi i zemljama Balkana, "Youth's Voice", druga izlaganja toga dana bila su: "Mladi i epidimija HIV-a u centralnoj i istočnoj Evropi", "Politike vlade Litve o mladima i HIV/AIDS preventivnim programima", "Strategije Evropskog parlamenta usmjerene na prevenciju HIV/AIDS-a i aktivnosti koje povećavaju informiranost mladih" i "Kampanje prevencije HIV/AIDS-a usmjerene na mlade u Poljskoj".

Drugi dan konferencije bio je posvećen ulozi mladih, njihovom sudjelovanju i aktivizmu, sa prezentacijama rada grupe vršnjaških edukatorica Ponton iz Poljske, grupe mladih CHOICE iz Nizozemske, i YouAct, evropske mreže mladih za seksualna i reproduktivna prava. Također, par izlaganja bavilo se naporima za ostvarivanjem sistematske i sveobuhvatne seksualne edukacije u poljskom obrazovnom sistemu. No, centralni događaj tog dana bio je međunarodni forum mladih Evrope, tijekom kojeg su mladi donjeli preporuke koje će biti upućene nacionalnim Ministarstvima obrazovanja. Ti važni rezultati zajedno sa konferencijskim zapisnikom dostupni su na web stranici ASTRA NETWORK.