CESI Logo
04.09.2009. 22:40:51

Snimamo film o vrijednostima civilnog društva

CESI u suradnji sa Udrugom žena Vukovar, Udruženjem za mir i ljudska prava - Baranja i Ženskom mrežom Hrvatske radi na projektu "Aktivni, vidljivi i osnaženi" u svrhu povećanja vidljivosti nevladinog sektora. Glavna aktivnost projekta je snimanje dokumentarnog filma radnog naslova "Vidi mene!" za što smo angažirali profesionalnu ekipu producentske kuće 4 Film. U filmu nam je cilj prikazati vrijednosti koje promoviramo u društvu kao što su tolerancija, mir i nenasilje, ravnopravnost spolova, prava manjina, transparentnost i vladavina prava... što prikazujemo kroz osobne priče - predstavnika i predstavnica osam udruga i inicijativa Dodir, Roda, Bokci, RAND, Mirovni angažman učesnika rata, Centar za mirovne studije, Zelena akcija i Ženska mreža Hrvatske. Redateljica filma je Vanja Juranić a producentice su CESI i 4 Film.

Film će u veljači i ožujku 2006. biti promoviran u šest gradova: Split, Rijeka, Pula, Osijek, Vukovar i Zagreb. Tada ćemo organizirati javne projekcije i diskusije koje će slijediti nakon projekcija. Cilj nam je prikazati film na HTV-u i na lokalnim televizijama a također će biti kopiran na VHS i DVD izdanja s ciljem distribucije u školama, na treninzima, pri organizaciji konferencija i okruglih stolova.

Donatori ovog projekta su AED - Academy for Educational Development i OSCE.