CESI Logo
04.09.2009. 22:40:51

Predstavnica CESI sudjelovala na seminaru "Žene i HIV/AIDS" (Varšava, Poljska 11. i 12. studenog 2005. god)

Seminar "Žene i HIV/AIDS u Srednjoj i Istočnoj Europi: Sjedinjavanje različitih zajednica u cilju postizanja zajedničkih ciljeva" organizirali su Institut Otvoreno Društvo, ASTRA - CEE ženska mreža za spolno i reproduktivno zdravlje u suradnji sa Fondom otvorenog društva - Litva za ukupno 48 sudionica/ka.

Cilj seminara bio je uspostavljanje veza i pronalaženje mogućnosti za pokretanje suradnje među različitim grupama i zajednicama koje rade na temama povezanima s prevencijom HIV/AIDS i ženskim pravima u Srednjoj i Istočnoj Europi. Organizacije su odlučile održati skup kako bi omogućile grupama iz CEE regije da nauče više o različitim aspektima rada na HIV/AIDS prevenciji, da razmijene informacije te se međusobno upoznaju s različitim aktivnostima kao i strategijama koje koriste. Organizatori su bili upoznati s problemom te zabrinuti zbog nedostatka povezanosti i suradnje između različitih tipova organizacija koje rade na temama prevencije HIV/AIDS s jedne strane, te organizacija fokusiranih na zaštitu ženskih prava, uključujući i reproduktivno zdravlje i prava, trgovanje ljudima te prava prodavateljica seksualnih usluga s druge strane. Prisutni su bili i predstavnici međunarodnih organizacija, uključujući WHO Regionalni ured za Europu, UNAIDS te Regionalni ured UNDP-a.

Seminar je bio podijeljen u tri dijela. Tijekom prvog dana, sudionice/i su imali priliku slušati izlaganja o situaciji u regiji te utjecaju HIV/AIDS-a na žene u CEE, uključujući izazove i različite pristupe problemu ženskih prava i HIV/AIDS-u. U drugom dijelu koji je počeo drugog dana seminara, sudionici su mogli čuti o odgovorima različitih NVO i lokalnih zajednica na ovaj problem. Treći dio bio je interaktivan uz praktične vježbe, koje su sudionicama/ima dale mogućnost na međusobnu interakciju, razmjenu informacija i stajališta, kao i na utvrđivanje mogućih zajedničkih strategija i akcija u budućnosti. Sudionice/i su se složile/i da je sastanak samo prvi korak na putu izgradnje boljeg razumijevanja i suradnje među NVO koji se bave različitim aspektima HIV/AIDS i ženskih prava u CEE regiji. Više informacija i rasprava je neophodno da bi se istražile mogućnosti za buduću razmjenu informacija, suradnju i izgradnju zajedničkih strategija. Također, potrebno je više sastanka među NVO u CEE regiji kako bi se organizacijama omogućilo da nauče iz iskustava drugih, razmijene informacije i iskustva te da izrade zajedničke regionalne strategije, uz poklanjanje posebne pažnje:

  • Izgradnji partnerstva između vlada i društava
  • Ključnim rodnim aspektima HIV epidemije u regiji i načinima prevencije epidemije među ženama
  • Situaciji (uključujući i ekonomsku) žena zahvaćenih HIV/AIDS, uključujući i one žene koji brinu o članovima obitelji koji žive s AIDS-om
  • HIV/AIDS prevenciji kod mladih ljudi; pružanju edukacije, usluga zaštite reproduktivnog zdravlja te usvajanju vještina
  • Zakonskim strategijama pri zaštiti prava osoba s HIV/AIDS te ugroženih zajednica