CESI Logo
04.09.2009. 22:40:51

Promjena imena

Jedna od važnijih odluka koju smo donijele na strateškom planiranju je da "CESI - Centar za edukaciju i savjetovanje žena" modificira ime, tako da smo na Skupštini održanoj u ožujku 2005. usvojile odluku da se zovemo "CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje". Kako CESI odavno već ne radi samo sa ženama te sve više surađuje sa raznim institucijama, došlo je do proširenja naše ciljane grupe te su korisnici/ice naših usluga sve više mladi ljudi, ali i udruge mladih, škole i lokalne vlasti za koje smatramo da su od izuzetne važnosti za poboljšanje položaja žena i ostvarenje rodne ravnopravnosti.