CESI Logo

Mladi aktivno za ravnopravnost

Projekt  "Mladi aktivno za ravnopravnost" trajati će 10 mjeseci , a cilj je poticanje aktivnog sudjelovanja mladih u promicanju ljudskih prava i ravnopravnosti spolova te razvoj kompetencija za uspostavu i izgradnju ravnopravnih i kvalitetnih odnosa među mladima te stvaranje nulte tolerancije na nasilje. Projekt se provodi u partnerstvu sa srednjim školama iz Bjelovara i Kutine i udrugom BUDEM te Gradom Bjelovarom. Cilj projekta je poticanje aktivnog sudjelovanja mladih u promicanju ljudskih prava i rodne ravnopravnosti, te uklanjanju diskriminacije i društvene nejednakosti te razvoj kompetencija za uspostavu i izgradnju ravnopravnih i kvalitetnih odnosa među mladima i stvaranje nulte tolerancije na nasilje.

• 70 mladih osposobljeno za rad s vršnjacima/kinjama te osnaženo za aktivno i odgovorno djelovanje na smanjenju društvene nejednakosti u školama i lokalnim zajednicama. Mladi će se aktivno uključiti u kampanju na društvenim mrežama, proizvoditi materijale i dijeliti sadržaje, provoditi ankete, održati prezentacije i radionice, snimiti video, prikazivati filmove, snimiti, pripremiti plakate te akcije na gradskim trgovima.

• 20 profesora/ica osposobljeno za provođenje programa podizanja svijesti o rodnoj ravnopravnosti i rad u području prevencije nasilja u partnerskim vezama mladih.

 • Unaprijeđeno znanje i informiranost 600 učenika i učenica o pitanju rodne ravnopravnosti kao komponenti ljudskih prava, nasilju u vezama te unaprijeđene vještine za stvaranje ravnopravnih i kvalitetnih veza.  U više od 12 škola biti će provedene radionice na teme rodnih stereotipa, nenasilne komunikacije, kvalitetnih partnerskih veza među mladima, ravnopravnosti spolova, i prevencije nasilja u vezama

• Provedene različite aktivnosti osvještavanja koje doprinose ravnopravnosti i prevenciji nasilja u školama i lokalnoj zajednici. Akcije uključuju izradu plakata i stripova, podjelu informativnih materijala, tribine, izradu dva video filma, sudjelovanje u kampanjama milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama, Dan ružičastih majica, obilježavanje Dana ljudskih prava, kampanju na društvenim mrežama i sl. Više od 1000 mladih bit će informirano o putem akcija, kampanje i edukativnih materijala.

• Oko 50 000 mladih informirano putem web stranice i inovativne kampanje na društvenim mrežama, te su mladi dobili tražene savjete i pomoć kroz on-line savjetovanje. U kampanju na društvenim mrežama biti će uključeno više od 10 000 mladih.

• Pružena podrška i pomoć institucijama u razvoju preventivnih programa te distribuirani edukativni materijali o prevenciji nasilja u vezama.