CESI Logo

Mlade žene mijenjaju svijet!

Brošura Mlade žene mijenjaju svijet! nastala je u okviru istoimenog projekta koji provodi CESI u partnerstvu sa Fondacijom CURE iz Bosne i Hercegovine i Autonomnim ženskim centrom iz Srbije. Projektom se želi uključiti i osnažiti mlade žene za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou kako bi mogle uspješno zagovarati i promovirati rodnu ravnopravnost. Projekt se provodi uz potporu UN Women, Ministarstva socijalne politike i mladih RH i Grada Zagreba.

Brošura se sastoji od poglavlja:

  • Feminizam i kratki pregled povijesti ženskih pokreta
  • Ljudska prava žena
  • Rodna ravnopravnost – osnovni pojmovi
  • Ima li demokracije bez žena?
  • Politička participacija mladih žena u Hrvatskoj
  • Žene i moć
Mlade žene mijenjaju svijet!