CESI Logo

MIA - Mlade i aktivne

Brošura MIA - Mlade i Aktivne namijenjena je mladim ženama, a pokriva teme: feminizam, ženska ljudska prava i politička participacija žena. U sklopu poglavlja koje se bavi političkom participacijom mladih žena u Hrvatskoj predstavljamo mlade žene afirmirane u politici na nacionalnoj i lokalnoj razini te mlade žene afirmirane kroz organizacije civilnog društva. Brošura je izdana u sklopu projekta Mlade i aktivne.

Publikacija se može preuzeti u .pdf formatu ili nabaviti u CESI u tiskanom formatu.

Mlade i aktivne