CESI Logo

Lokalne priče: put prema ljudskim pravima

Period provedbe: 4.11.2015. - 6.5.2017. 

Donator: Europska unija 

Vrijednost projekta: 155.886,64 € 

Nositelj projekta: Mreža mladih Hrvatske 

Projektni partneri: Udruga MoSt, Nansen dijalog centar, Udruga Igra, Centar za edukaciju,savjetovanje i istraživanje (CESI)

O projektu

Projekt "Lokalne priče: put prema ljudskim pravima" ("Local stories: portal to access to human rights") je projekt financiran od strane Europske unije kroz predpristupne (IPA) fondove i sufinanciran od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sredstva za provedbu projekta osigurana su kroz grant shemu IPA 2012 "Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava".

Projekt je usmjeren na jačanje, razvoj i umrežavanje organizacija civilnog društva i neformalnih inicijativa koje se bave zaštitom ljudskih prava i ranjivih skupina na lokalnoj i nacionalnoj razini. Na taj način, kroz proces osnaživanja udruga, ujedno se i osigurava bolji pristup zaštiti i promociji ljudskih prava na lokalnoj i nacionalnoj razini. 

U provedbi projekta sudjeluju Udruga MoSt, Nansen dijalog centar, udruga Igra, Centar za edukaciju,savjetovanje i istraživanje (CESI) te Mreža mladih Hrvatske u ulozi koordinatora projekta.

Četiri odabrane udruge/inicijative koje budu sudjelovale u projektu će kroz period od ožujka 2016. pa do travnja 2017. godine proći kroz proces strukturiranog mentoriranja i podrške. Kroz 18 mjeseci, koliko je predviđeno trajanje projekta, udruge i neformalne inicijative imati će priliku povezati se s drugim sličnim organizacijama/inicijativama iz Hrvatske, produbiti osnovna znanja iz područja zaštite ljudskih prava te steći praktična znanja o pisanju projekata i projektnom menadžmentu.                       

Europska unija

Projekt je financiran od strane Europske unije te sufinanciran od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Stajališta izražena u ovom dokumentu isključiva su odgovornost nositelja projekta i partnerskih organizacija.