CESI Logo

Ne budi samo pijun

Letak "Ne budi samo pijun" izrađen je u sklopu kampanje "Ne budi samo pijun – izađi na izbore" provedene za parlamentarne izbore 2007. godine. Cilj kampanje bio je da se potakne mlade na politički angažman odnosno osvijesti razumijevanje vlastite uloge demokratskih aktera/ica. U provedbi kampanje CESI je surađivala s udrugama mladih Mraz Zabok, Hum Hum na Sutli, Zefra Pregrada, Mirovna grupa mladih Dunav Vukovar, Kulturni centar mladih Kutina, Zora Čakovec. Kampanja je provedena i u Zagrebu distribucijom materijala u srednjim školama i na javnim mjestima.