CESI Logo

Istraživanje o jednakim mogućnostima na tržištu rada

U okviru projekta Unapređenje pravnog i institucionalnog ovira rodne jednakosti provele smo istraživanje i tiskale brošuru koja uključuje metodologiju, rezultate istraživanja te opće zaključke i preporuke. Cilj istraživanja o rodnoj jednakosti na tržištu rada bio je utvrditi poštuje li se i u kojoj mjeri Zakon o radu i Zakon o ravnopravnosti spolova u procesu zapošljavanja, uvjeta rada, plaća, edukacije, napredovanja na radu, te prikazati  individualna iskustva zaposlenika/ca, kroz njihove  percepcije o "jednakim mogućnostima" na tržištu rada  prvenstveno u odnosu na spol, ali i druge nezavisne varijable (vlasništvo poduzeća, obrazovanje i sl.). Istraživanje je provedeno je putem dva odvojena anketna upitnika:
za kadrovske službe poduzeća u privatnom i javnom vlasništvu te radnicima/ radnicama zaposlenim u poduzećima u javnom i privatnom vlasništvu. O rezultatima istraživanja više u brošuri...

Priručnik "Istraživanje o jednakim mogućnostima na tržištu rada" se može downloadati u zip formatu ili nabaviti u CESI u tiskanom formatu

Istraživanje o jednakim mogućnostima na tržištu rada