CESI Logo

GUTS / Generations Using Training for Social inclusion in 2020

GUTS projekt će se usredotočiti na razvoj, testiranje i provedbu deset inovativnih, međugeneracijskih i kulturalnih područja učenja koja se temelje na konstruktivnom i valjanom desk istraživanju. Ova područja učenja nastat će djelovanjem starijih i mladih osoba. Koristeći procesnu i evaluaciju ishoda, ova inovativna područja učenja će se znanstveno istražiti u svrhu kreiranja akcijskog priručnik za profesionalce/ke i donositelje/ice odluka za razvoj novih europskih područja učenja.

U međugeneracijskom i kulturalnom području učenja mladi će ljudi prenositi starijima suvremene spoznaje kako bi povećali njihovu socijalnu uključenost. S druge strane, stariji će ljudi poticati mlade da razviju svoje ključne kompetencije kako bi pronašli odgovarajući posao na tržištu rada. Konkretnije, ovaj inovativni proces učenja privući će više mladih edukaciji i treninzima kako bi razvili bolje ključne kompetencije u skladu s ciljevima ET2020. Sadržaj ovih područja učenja trebao bi biti fleksibilan i uklapati se u lokalni kontekst polaznika (u skladu sa ciljevima Obnovljene europske strategije za obrazovanje odraslih).

Partneri na projektu : Stichting Vughterstede – Nizozemska, VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL – Belgija, bbb Büro für berufliche Bildungsplanung R. Klein & Partner GbR – Njemačka, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE – Italija, CVO Antwerpen – Belgija, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA – Rumunjska, Talakizglitibas biedriba – Latvija, Evangelisches Erwachsenenbildungswerk Nordrhein- Njemačka,